Stowarzyszenie

Przyjaciół

Miejscowości Nienadowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa  37-750 DUBIECKO, Nienadowa 389,  e-mail: spmnienadowa@wp.pl
AKCJIA KATOLICKA W PARAFII NIENADOWA DOLNA      Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w parafii Nienadowa Dolna został utworzony 23 listopada 2003 r. na mocy dekretu Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Józefa Michalika. Równocześnie Arcybiskup mianował prezesa POAK - panią Marię Bosak, która piastuje tę funkcję do tej pory, oraz parafialnego asystenta – księdza proboszcza Franciszka Partykę.
      Dzisiaj POAK liczy 32 członków, którzy w swojej działalności realizują cele Akcji Katolickiej w Polsce na terenie naszej parafii. A jest to przede wszystkim organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z duchownymi w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła i pogłębianie formacji chrześcijańskiej.
      Pogłębianie życia religijnego przygotowuje naszą wspólnotę do odważnego i kompetentnego świadectwa, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego i zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych.
      Członkowie Akcji Katolickiej angażują się w sprawy Kościoła stając się najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach – wzbogacają życie kościelne poprzez prowadzenie śpiewu godzinek, prowadzenie różańca, aranżowanie Drogi Krzyżowej i organizowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętych.
      Akcja Katolicka jest obecna w życiu społecznym parafii integrując całą wspólnotę parafialną poprzez organizowanie różnych imprez kulturalnych i uroczystości- coroczne spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Matki oraz organizując pielgrzymek do Jodłówki, Kalwarii Pacławskiej, Strachociny, Częstochowy, Leżajska.
      We współpracy z nienadowskimi szkołami każdego roku organizowany jest konkurs palm wielkanocnych oraz obchody Dnia Papieskiego wraz z uczestnictwem w konkursie dotyczącym Jana Pawła II. Członkowie Akcji Katolickiej zajmują się dekoracją kościoła z okazji świąt oraz budową ołtarzy z okazji Bożego Ciała.
      W swojej pracy apostolskiej członkowie Akcji Katolickiej wypracowują również wartości uniwersalne, takie jak patriotyzm, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, odpowiedzialność za siebie i innych poprzez organizację uroczystości z okazji świąt narodowych. Podejmując różne działania Akcja Katolicka angażuje w nie młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, członków róż różańcowych, Radę Parafialną i nauczycieli z nienadowskich szkół. Współpracuje z Urzędem Gminy, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszeniem Szkoła Marzeń.

                                                                                    

autor : Beata Daraż