Stowarzyszenie

Przyjaciół

Miejscowości Nienadowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa  37-750 DUBIECKO, Nienadowa 389,  e-mail: spmnienadowa@wp.pl
10.09.2015

Kierownictwo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia

Młodzieży Nienadowa


Prezes - Karolina Buczniak
Z-ca prezesa- Przemysław Sebzda
Skarbnik- Izabela Szybiak
Sekretarz- Magda Binko
Z-ca sekretarza- Joanna Sebzda

Kierownictwo Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia

Młodzieży NienadowaPrezes         -    Joanna Sebzda

Zastępca prezesa -    Mariusz Goleniowski

Sekretarz    -   Marzena Góralewicz

Zastępca Sekretarza    -   Ewelina Bubenko

Skarbnik     -   Michał Skrabut