Stowarzyszenie

Przyjaciół

Miejscowości Nienadowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa  37-750 DUBIECKO, Nienadowa 389,  e-mail: spmnienadowa@wp.pl

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna

Od poniedziałku do soboty: po mszy świętej
z wyjątkiem
niedziel i świąt oraz pierwszych piątków i sobót miesiąca
tel. 016 6512430

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST

akt urodzenia dziecka (odpis)
dane o rodzicach chrzestnych
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE

metryka chrztu
w przypadku osób dorosłych, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO

metryka chrztu (aktualna, tj. wystawiona do 3 miesięcy wstecz)
dowód osobisty
świadectwo katechizacji (z ostatniej klasy szkoły podstawowej i średniej)
świadectwo bierzmowania
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno prawne,
tzw. ślub konkordatowy lub odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI

akt zgonu
zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli zgon nastąpił poza parafią,
wystawia go tamtejszy proboszcz, lub jeśli w szpitalu, wystawia go kapelan szpitala)
Konferencja Episkopatu Polski w „Liście o obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji” precyzuje:
„Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina,
wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego.
Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie”.