Dodaj do zakładek!

Stowarzyszenie

Przyjaciół

Miejscowości Nienadowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa  37-750 DUBIECKO, Nienadowa 389,  e-mail: spmnienadowa@wp.pl

Czy wiecie że....

3. Borownica to mała wioska położona w gminie Bircza. Tu 12 września 1939 r. rozegrała się jedna z bitew kampanii wrześniowej. Do tej właśnie miejscowości dotarł 17. Pułk Piechoty Ziemi Rzeszowskiej pod dowództwem ppłk. dypl. Beniamina Kotarby, który zajął wieś, wypierając z niej niemieckich żołnierzy 2. Dywizji Górskiej. Niemcy jednak po otrzymaniu posiłków otoczyli oddziały ppłk. Kotarby. Próby wydostania się z okrążenia niemieckiego nie powiodły się. Widząc trudną sytuację oddziałów polskich, dowódca podjął decyzję o rozformowaniu oddziału, licząc, że pod osłoną nocy uda się wyjść z okrążenia i dotrzeć dalej. Niestety przewaga wroga była znaczna, poszczególne oddziały ponosiły straty w ludziach. Pod przysiółkiem Czarny Potok poległ ppłk Kotarba, co pozwoliło Niemcom pokonać żołnierzy polskich. Ludzie z oddziału dowodzonego przez ppłk. Kotarbę zginęli, bądź też dostali się do niewoli. Ppłk. Beniamina Kotarbę pośmiertnie awansował do stopnia pułkownika marszałek Rydz-Śmigły. 7 września 2014r. odbyły się w tej miejscowości uroczystości upamiętniające 75 rocznicę tej bitwy. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
2. Goszczący najprawdopodobniej w 1784 roku w zamku Krasickich w Dubiecku przybysz z Warszawy, Franciszek Karpiński napisał tam Pieśń poranną /" Kiedy ranne wstają zorze"/, Pieśń wieczorną /"Wszystkie nasze dzienne sprawy"/ oraz Pieśń o narodzeniu Pańskim /"Bóg się rodzi, moc truchleje"/. Ta ostatnia stała się bardzo szybko jedną z najpopularniejszych galicyjskich i polskich kolęd, śpiewanych w szczególnie podniosłych momentach Wigilii i pasterek.

Dodał(a): Wiesław Bembenek
1. Dubiecko zostało zajęte przez Austriaków przy pierwszym rozbiorze Polski w 1772r. 28.07.1773r. w Dubiecku zatrzymał się cesarz Józef II, który odbywał podróż inspekcyjną po Galicji. "Monarcha raczył w tym dniu podróżować z Homonny do Leska, następnie przez Sanok, Brzozów, Nozdrzec do Dynowa, skąd po noclegu w Dubiecku do Jarosławia i Lwowa"

Dodał(a): Wiesław Bembenek