Stowarzyszenie

Przyjaciół

Miejscowości Nienadowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa  37-750 DUBIECKO, Nienadowa 389,  e-mail: spmnienadowa@wp.pl

Aktualności11.11.2016

"Uroczystości w Nienadowej "
W hołdzie złożonym ojczyźnie i poległym – 11 listopada mieszkańcy miejscowości Nienadowa uczcili obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafii Nienadowa Dolna. Następnie wszyscy udali się przed pomnik Drzewo Wolności. Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor SP Nr 1 w Nienadowej wprowadziła zgromadzonych we wspomnienia dawnych lat. Delegacje zaproszonych gości, uczniów szkół złożyły wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Podczas uroczystości zabrał głos Wójt Gminy Dubiecko Wiesław Bembenek, który zachęcał do poznawania historii, tradycji i kultury Polski, a także do podejmowania czynów patriotycznych wobec Małej Ojczyzny. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Dubiecka.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
10.11.2016

"Akademia rocznicowa w SP Nr 1 "
W przeddzień 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyła się akademia z tej okazji, która została przygotowana przez panią Justynę Głowacz i Ewę Hejnowicz. Montaż słowno- muzyczny poprzedzony był wprowadzeniem Sztandaru, odśpiewaniem hymnu państwowego i prezentacją multimedialną.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek30.01.2016

Zebranie strażackie
30 stycznia w remizie odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Nienadowa. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:
ks. Franciszek Partyka - Proboszcz Parafii Nienadowa Dolna
Wiesław Bembenek - Wójt Gminy Dubiecko
Henryk Sowa - Radny Powiatu Przemyskiego;
Teresa Blecharczyk - Radna Rady Gminy Dubiecko;
Jerzy Brożyna- Radny Rady Gminy Dubiecko;
Roman Szymański -Radny Rady Gminy Dubiecko;
Maria Sztur - Sołtys Miejscowości Nienadowa;
Wiesława Binko - Dyrektor SP Nr 1 w Nienadowej;
Maria Bosak - Prezes AK w Nienadowej Dolnej. W trakcie zebrania podsumowano działalność OSP w ostatnich czterech latach i wybrano nowe władze naczele z Ryszardem Osiadłym - prezesem OSP Nienadowa.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek28.11.2015

"Andrzejki w szkole"
26 listopada w SP Nr 1 w Nienadowej odbyła się coroczna zabawa andrzejkowa, która zgromadziła uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wielu gości spoza szkoły, którzy również pragnęli uczestniczyć w tym czarodziejskim święcie. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie pani dyrektor Wiesławy Binko, a także wiersz zredagowany przez Weronikę Podwyszyńską uczennicę klasy III, które wprowadzały w andrzejkowy nastrój. Następnie uczniowie klasy II uczęszczający na kółko teatralne wystąpili z „ Andrzejkowym przedstawieniem z duszkiem Kacperkiem”. Całość występu dopełniała magiczna muzyka oraz kolorowa dekoracja sali. Kolejnym punktem programu były różnorodne, ciekawe andrzejkowe wróżby, w których chętnie brali udział nie tylko uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele. Większość wróżb okazała się pomyślna, ale niektóre niemiło zaskakiwały uczestników, należy pamiętać że fortuna kołem się toczy i można spróbować za rok jeszcze raz. Po części oficjalnej wszyscy przystąpili do tańców andrzejkowych, do których przygrywał znakomity zespół Pawła Karpińskiego. Był to radosny i szczęśliwy wieczór dla wszystkich obecnych.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
15.11.2015

Święto Odzyskania Niepodległości


W hołdzie złożonym ojczyźnie i poległym -11 listopada mieszkańcy miejscowości Nienadowa uczcili obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafii Nienadowa Dolna, którą koncelebrował ks. Franciszek Partyka. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali przed pomnik Drzewo Wolności. Zebranych powitała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej pani Wiesława Binko. Następnie uczniowie tej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Po występie młodzieży delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Podczas uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Dubiecko Wiesław Bembenek, który powiedział m.in.
„Dzień 11 listopada to czas refleksji nad historią naszego narodu, historią tragiczną i bohaterską zarazem. Dziś patriotyzm wyraża się w rzetelnym zdobywaniu wiedzy, w odpowiedzialności politycznej, w dbałości o tradycję i język ojczysty, w szacunku dla wartości narodowych, kulturowych i historycznych kraju ”.
Radny powiatu przemyskiego Zbigniew Blecharczyk złożył życzenia mieszkańcom Nienadowej z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie głos zabrał pan Antoni Blecharczyk , który przedstawił działalność Związku Sybiraków oraz złożył życzenia uczestnikom uroczystości. Uroczystość swoją obecnością uświetnili również: radny powiatu przemyskiego - Henryk Sowa, Przewodniczący Rady Gminy Dubiecko – Ryszard Fik oraz radni - Teresa Blecharczyk, Roman Szymański, Jerzy Brożyna , prezes BS Dynów Stanisław Baran, jednostka OSP z Nienadowej oraz orkiestra dęta z Dubiecka.
Wójt Gminy Dubiecko Wiesław Bembenek podziękował ks. proboszczowi Franciszkowi Partyce i wszystkim mieszkańcom za liczny udział i pomoc
w organizacji uroczystości patriotycznych.
Zobacz zdjęcia12.11.2015

"TA CO NIE ZGINĘŁA"
,, TA, CO NIE ZGINĘŁA..." pod takim hasłem 10 listopada 2015r.w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyła się uroczysta akademia poświęcona 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W inscenizacji słowno -muzycznej przygotowanej przez panie Justynę Głowacz i Ewę Hejnowicz udział wzięli uczniowie kl.IV, V i VI. W dekorowaniu sali organizatorkom uroczystości pomagała pani Beata Czech.
Montaż słowno-muzyczny poprzedzony był wprowadzeniem Sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
07.11.2015

Święto Odzyskania Niepodległości


Serdecznie zapraszamy mieszkańców na uroczystości z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędę się w Nienadowej.

Program uropczystości:
    godz. 8.00 - msza święta
    godz. 9.00 - składanie wieńców przed pomnikiem Drzewo Wolności.


25 października 2015r.w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiecku , grupa teatralna „Echo” przedstawiła spektakl pt. „Jak ludzie diabła nawrócili…”.

Obsada:
Belzebub – Urszula Pilip
Diabeł Jasiek- Grażyna Gergont
Diabeł Solfernus – Małgorzata Bembenek (prokurator)
Diabeł Amnimor – Ewa Lis (gubernator, książę)
Diabeł Ilfegor – Barbara Krzyżanowska (teoretyk, pustelnik)
Maciejowa - Gabriela Czerwenak
Plajznerka – Marta Cwian
Hanka ( biedna sierota) – Angelika Jureczko
Dorotka (żona kowala) – Katarzyna Czyżowska
Kowal Jędrzej – Kamil Cwian
Przygotowany spektakl jeszcze raz pokazał wielki talent aktorów amatorów.
Gratulujemy i dziękujemy !!!
Zobacz zdjęcia22.10.2015

Pasowanie na ucznia kl. I
Dnia 21.10.2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyła się uroczystość ,,Pasowania na ucznia kl. I''. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli dyrektor szkoły – pani Wiesława Binko, przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Dynowie Oddział w Dubiecku – pani Alina Błońska, pielęgniarka szkolna – pani Jolanta Mędzela, ksiądz Franciszek Partyka, nauczyciele, rodzice dzieci z klasy pierwszej oraz uczniowie szkoły. Pierwszoklasiści oraz uczniowie kl. IV przygotowali program artystyczny pod kierunkiem pani Agnieszki Sowa, na który składały się: wiersze mówiące o polskich symbolach narodowych, odpowiednim zachowaniu w szkole, zasadach bezpieczeństwa, piękne piosenki oraz zagadki sprawdzające ich wiedzę i umiejętności. Następnie dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, po czym pani dyrektor dokonała aktu pasowania, Na koniec uczniowie kl. I otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne, legitymacje „Mały Mistrz” i książeczki SKO. Na zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
15.10.2015

Dzień Edukacji Narodowej
13.10.2015r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej w SP Nr 1 w Nienadowej. Akademię szkolną przygotowali uczniowie klas V-VI pod kierunkiem p. Agnieszki Chruścickiej i p. Marka Brożyny.
Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Oprawę muzyczną stanowiły piosenki w doskonałym wykonaniu uczniów naszej szkoły, a w hawajski klimat wprowadziły uczennice, które wykonały taniec hula. Choreografię oraz oprawę muzyczną przygotowała p. Justyna Głowacz.
Następnie głos zabrała p. Dyrektor Wiesława Binko, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
04.10.2015r.

Jubileusze Małżeńskie
30.09.2015 r. w Dubiecku odbyła się uroczystość odznaczenia medalem nadanym przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie Wśród osób odznaczonych przez Wójta Gminy Dubiecko , Wiesława Bembenek byli również mieszkańcy miejscowości Nienadowa.
Zdjęcia z uroczystości można obejżeć na stronie: www.dubiecko.pl

Dodał(a): Wiesław Bembenek
25.09.2015

Wycieczka do Jednostki Wojskowej w Przemyślu
W dniu 25.09.2015r. uczniowie z kl. I-VI SP Nr 1 w Nienadowej wzięli udział w wycieczce do Jednostki Wojskowej w Przemyślu z okazji dnia otwartych koszar. Uczniami opiekowały się panie: Agnieszka Bal, Agnieszka Sowa, Anna Sowa, Anna Binko, Honorata Kwaśniak oraz pan Waldemar Ścibor. Podczas zwiedzania koszar uczniowie obejrzeli prezentowany sprzęt wojskowy, zapoznali się z historią Batalionu, zwiedzili Salę Pamięci. Mieli możliwość także skosztowania prawdziwej, żołnierskiej grochówki, malowania twarzy oraz zabawy z bronią żołnierską. Uczniowie z zaciekawieniem zwiedzali jednostkę, zdobyli ciekawe informacje, a wielu z nich zadeklarowało, iż w przyszłości chcieliby zostać żołnierzami. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody humory wszystkim dopisywały.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
25.09.2015

Akcja "Sprzątanie Świata"
Dnia 22.09.2015 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawiczki już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Jej głównym celem było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Wszystkie klasy miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren szkoły, plac zabaw oraz teren wokół pobliskiego kościoła. Klasy IV-VI zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
19.09.2015

Uczniowie z wizytą w OSP Nienadowa
W dniu 17 września bieżącego roku wszyscy uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli, odwiedzili pobliską remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienadowej. Podczas spotkania o swojej pracy bardzo ciekawie opowiadali strażacy: pan Krzysztof Goleniowski i Pan Tomasz Służały. Gospodarze zaprezentowali wyposażenie remizy, sprzęt ratowniczy i wóz strażacki. Dzieci miały okazję przymierzyć strój strażaka, obejrzeć z bliska wyposażenie wozu strażackiego. Na koniec, ku uciesze wszystkich uczniów, nastąpił pokaz działania pompy strażackiej. Bardzo dziękujemy Panom strażakom za tę ciekawą lekcję.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
16.09.2015

TURNIEJ O PUCHAR PREMIERA RP
W pierwszych tygodniach września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej wzięli udział w Turniejach Piłki Nożnej o Puchar Premiera RP. Zawody odbyły się na kompleksie boisk „Orlik” Dubiecko-Wybrzeże.
Wyniki rywalizacji:
KATEGORIA CHŁOPCY MŁODSI 10-11 LAT:
1. SP Dubiecko – PSP Nr 1 Nienadowa 4:0
2. SP Bachórzec – SP Dubiecko 0:2
3. SP Nr 1 Nienadowa – SP Bachórzec 1:1
Końcowa kolejność: 1. SP Dubiecko 2. SP Bachórzec 3. SP Nr 1 Nienadowa.
KATEGORIA DZIEWCZĘTA MŁODZSZE 10-11 LAT:
1. SP Bachórzec – SP Nr 1 Nienadowa 3:3
2. SP Dubiecko – SP Bachórzec 4:1
3. SP Nr 1 Nienadowa – SP Dubiecko 1:1
Końcowa kolejność: 1. SP Dubiecko 2. SP Nr 1 Nienadowa 3. SP Bachórzec.
KATEGORIA CHŁOPCY STARSI 12-13 LAT:
1. SP Nr 1 Nienadowa – SP Dubiecko 2:1
2. SP Bachórzec – SP Dubiecko 10:1
3. SP Nienadowa Nr 1 – SP Bachórzec 2:4
Końcowa kolejność: 1. SP Bachórzec 2. SP Nr 1 Nienadowa 3. SP Dubiecko.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
15.09.2015

Narodowe czytanie
We wrześniu 2015 roku miała miejsce ogólnopolska akcja pt. „Narodowe czytanie „ Lalki” Bolesława Prusa”. Społeczność naszej szkoły również włączyła się w tą akcję, czytając dzieła B. Prusa adekwatne do wieku uczniów naszej szkoły .Czytanie odbyło się 4 września 2015 r. i brali w nim udział nauczyciele i uczniowie kl. IV-VI. Czytaliśmy utwór „ Z Legend dawnego Egiptu”. Fragmenty tego dzieła czytały panie uczące w klasach IV-VI oraz wybrani uczniowie tych klas. Na koniec ogłoszony został konkurs plastyczny na ilustrację do utworów B. Prusa . Prace zostały zaprezentowane na holu szkoły, a komisja w składzie wybrani nauczyciele, rodzice i uczniowie, wybrała najciekawsze rysunki, które zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi nagrodami rzeczowymi.
I miejsce w w/w konkursie zajęła uczennica kl. VI Wiktoria Sowa
II Weronika Czyżowska z kl. V
III Kacper Bembenek i Maciej Konopka – obaj chłopcy z kl. VI
Organizatorami szkolnego czytania dzieł B. Prusa były panie Agnieszka Rozmus, Ewa Hejnowicz, Agnieszka Chruścicka.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
03.09.2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Dnia 1 września uroczystą mszą świętą uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej rozpoczęli nowy rok szkolny. Następnie, już w sali gimnastycznej szkoły dyrektorka Wiesława Binko bardzo serdecznie przywitała wszystkich przybyłych na inaugurację roku. W swoim wystąpieniu dyrektorka, przypomniała, że 1 września to również rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięć tamtych dni została uczczona minutą ciszy. Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami klas.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
02.09.2015

Tornister pełen uśmiechu
30 sierpnia 2015, zatem u samego progu nowego roku szkolnego, uczniowie naszej szkoły pod opieką pani dyrektor Wiesławy Binko a także pań Justyny Głowacz, Anny Binko i Beaty Czech po raz pierwszy wzięli udział w Wielkim Finale ósmej edycji ogólnopolskiej Akcji Caritas Polska ''Tornister pełen uśmiechów". Całość tej niezwykłej imprezy miała miejsce w samym sercu Przemyśla - na Rynku. Na dzieci i młodzież czekało mnóstwo atrakcji w postaci konkursów, zabaw i słodkiego poczęstunku. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego, ponieważ na estradzie znajdującej się na Rynku ciągle coś się działo: koncerty, prezentacje czy też pokazy. Najmilszym akcentem tego dnia było rozdanie dzieciom wymarzonych plecaków. Trzeba przyznać, że tornistry miło zaskoczyły obdarowanych , czyli wszystkich uczniów naszej szkoły, ponieważ były pełne zeszytów, kredek i innych rzeczy przydatnych w szkole. Z całą pewnością takie prezenty są zapowiedzią udanego roku szkolnego.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek

Dodał(a): Wiesław Bembenek


10.06.2015r.

ZAPRASZAMY !!!10.06.2015

Nienadowa z lotu ptaka
Zapraszamy Państwa do obejrzenia zdjęć Nienadowej w zakładce z "Lotu ptaka..." Zdjęcia naszej miejscowości z paralotni wykonał p. Konrad Sura .
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
02.06.2015

DZIEŃ DZIECKA
Dnia 1 czerwca 2015 r. jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej został zorganizowany Dzień Dziecka – wesoło i zdrowo bo na sportowo. Uczniowie klas IV – VI rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego: p. Agnieszkę Rozmus i p. Waldemara Ścibor. Nad prawidłowym przebiegiem tych rozgrywek czuwali również wychowawcy klas IV – VI. W tym czasie uczniowie klas 0 – III przebywali w GOK-u w Dubiecku. Pracownicy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych: m.in. gry, zabawy, konkursy oraz malowanie twarzy. Dzień ten minął w świetnej atmosferze i na pewno długo zostanie w pamięci najmłodszych. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
14.05.2015

SZKOLNY DZIEŃ MATEMATYKI
W dniu 14.05.2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej, po raz pierwszy w historii szkoły, odbył się Szkolny Dzień Matematyki. Podczas imprezy uczniowie mieli okazję obejrzeć inscenizacje, posłuchać wierszy i piosenek o tematyce matematycznej. Obejrzeli również krótki film pt. „Matematyka w naszej szkole, nie tylko na lekcjach…..”, zrealizowany przez uczniów uczęszczających na kółko matematyczne. Uczniowie klasy szóstej przedstawili prezentację multimedialną wykonaną w ramach projektu „Ankieta w naszej szkole”. Podczas akademii zostały rozstrzygnięte konkursy matematyczno-plastyczne: konkurs „Śmieszne cyferki”, w który wzięły udział dzieci klas młodszych, konkurs „Geometryczne zoo”, przeznaczony dla uczniów kl. IV, konkurs na najciekawszy strój matematyka dla piątoklasistów oraz reklamę matematyki, którą wykonali uczniowie kl. VI. Laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, wszystkie prace zaprezentowano na wystawie. Pomiędzy poszczególnymi występami odbyły się ciekawe konkurencje, zagadki dla dzieci z wszystkich klas oraz Matematyczne potyczki, czyli turniej międzyklasowy. Czas pomiędzy poszczególnymi punktami programu umilały dowcipy, oczywiście matematyczne. Całą uroczystość przygotowali członkowie koła matematycznego działającego w naszej szkole, pod kierunkiem pani Agnieszki Chruścickiej. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
10.05.2015

Uroczystości patriotyczne

Mieszkańcy Nienadowej godnie i uroczyście uczcili 224-ą rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święto strażaków. Jednym z organizatorów obchodów i święta była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nienadowej.


W kościele parafialnym w Nienadowej Dolnej odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i strażaków OSP Nienadowa. Udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Dubiecko, powiatu przemyskiego, Orkiestra Dęta z Dubiecka, oraz poczty sztandarowe OSP Nienadowa, Zespołu Szkół im. A. Fredry z Nienadowej oraz SP Nr 1 w Nienadowej.


Następnie przemaszerowano pod pomnik Świętego Floriana oraz Drzewo Wolności, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Uroczystość prowadziła pani Wiesława Binko- dyrektor SP Nr 1 w Nienadowej . Pod pomnikami złożono kwiaty i wiązanki. Głos zabrał Wójt Gminy w Dubiecku – Wiesław Bembenek.


Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
05.05.2015
"O! nieszczęśliwa! O! uciemiężona!
Ojczyzno moja!
                 J.Słowacki
Pod takim hasłem 5 maja 2015r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W akademii przygotowanej przez panie Ewę Hejnowicz i Justynę Głowacz wystąpili uczniowie klas IV, V oraz VI. Montaż słowno-muzyczny, który przybliżył dzieciom historię ogłoszenia tego ważnego dla Polaków dokumentu składał się z wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej. Doniosłość tej uroczystości podkreślała obecność sztandaru wprowadzonego przez poczet sztandarowy w składzie: Sara Kwaśny, Julia Dzwonnik oraz Klaudiusz Kazienko i odśpiewanie hymnu narodowego. W przygotowaniu dekoracji pomagała pani Beata Czech oraz uczniowie biorący udział w zajęciach świetlicowych. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
30.04.2015

WYCIECZKA DO RZESZOWA
W dniu 30.04.2015 r. trzydziestu dwóch uczniów z klas III-VI uczestniczyło w wycieczce do Rzeszowa. Podczas wyjazdu, uczniowie zwiedzili nowoczesny budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, nowatorskie pracownie i laboratoria. Wzięli również udział w interaktywnej wystawie popularnonaukowej, podczas której samodzielnie wykonywali ciekawe doświadczenia z zakresu nauk przyrodniczych. Na koniec dzieci wraz z opiekunami obejrzały film pt. „Asterix i Obelix, osiedle bogów” w Multikinie Rzeszów. Wycieczkę zorganizowała pani Agnieszka Chruścicka, która wraz z paniami Ewą Hejnowicz i Agnieszką Rozmus sprawowała opiekę nad uczniami. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
29.04.2015
                                                   ZAWODY SPORTOWE
DNIA 29.04.2015 r. W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NIENADOWEJ ODBYŁ SIĘ MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ORAZ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT. ZAWODY ODBYŁY SIĘ W W RAMACH II LIGI GMINNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY DUBIECKO i WZIĘŁY W NICH UDZIAŁ: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBIECKU, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BACHÓRCU I PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIENADOWEJ.
WYNIKI RYWALIZACJI:
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW:
1 MIEJSCE - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBIECKU
2 MIEJSCE - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIENADOWEJ
3 MIEJSCE - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BACHÓRCU
TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT:
1 MIEJSCE - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIENADOWEJ
2 MIEJSCE - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBIECKU
3 MIEJSCE - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BACHÓRCU
NA ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW WSZYSTKIE DRUŻYNY OTRZYMAŁY PAMIĄTKOWE DYPLOMY A ZWYCIĘZCY DODATKOWO PUCHARY. ORGANIZATOREM ZAWODÓW BYŁA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIENADOWEJ ORAZ NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WALDEMAR ŚCIBOR. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
22.04.2015

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
22.04.2015r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Na wstępie uroczystości głos zabrała pani Agnieszka Rozmus, która powitała wszystkich serdecznie, przybliżając ideę obchodzenia tego dnia i przedstawiła program spotkania. Następnie Emilka Szybiak z kl. IV odczytała „ List od Matki Natury” zawierający szereg wskazówek, jak traktować przyrodę, a także prośbę skierowaną do wszystkich dzieci o szacunek dla otaczającego środowiska. Dzieci z kl. IV – V uczęszczające na kółko przyrodnicze przedstawiły inscenizację pod hasłem „Jak rozweselić Ziemię?”, a młodsze dzieci z kl. I –III pod kierunkiem pani Anny Binko, zaprezentowały przedstawienie o tematyce ekologicznej. Końcowym akcentem spotkania było odczytanie przez Amelkę Cwian z kl. IV wskazówek w formie apelu dotyczących warunków ochrony środowiska. Każdy uczeń otrzymał „ Listę zasad miłośników przyrody ”. Dodatkowym elementem podkreślającym atrakcyjność tego Święta były piękne dekoracje przygotowane przez uczniów i panie przygotowujące to spotkanie. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
24.04.2015

Konkurs plastyczny
Dnia 24.04.2015 w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się podsumowanie eliminacji powiatowych XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”. Konkurs ten zakończył się dużym sukcesem naszych uczniów, którzy znaleźli się w gronie laureatów. W kategorii uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych: Zuzanna Szybiak z kl. VI i Justyna Bubenko z kl. V. Opiekunem uczniów wyróżnionych była pani Beata Czech. Podsumowania konkursu i wręczenia nagród dokonał pan Jan Pączek – Starosta Przemyski. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
23.04.2015

Dzień książki
„Dzień Książki” to niecodzienne święto, które zrzesza przede wszystkim czytelników, ale też miłośników tej „ skarbnicy wiedzy”. Jak co roku, w naszej szkole 23.04.2015r. również uroczyście obchodzono to niezwykłe święto. Zgromadziło ono uczniów klas młodszych ( 0-III ) wraz z wychowawcami. Na początku spotkania głos zabrała p. Agnieszka Rozmus, która powitała wszystkich i zachęciła do aktywnego udziału w mających się odbyć konkursach, grach i zabawach nieodłącznie związanych z tematyką książki. Pani Rozmus – nauczyciel biblioteki szkolnej dokonała również podsumowania konkursu na najpiękniejszą zakładkę do książki. Miejsce pierwsze zdobyła Kamila Klimczyk z kl. I i Ola Wojciechowska, miejsce drugie Weronika Podwyszyńska z kl. II, a miejsce trzecie Oliwier Lach z kl. O. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i pamiątkowe książki. Następnie uczniowie chętnie i licznie uczestniczyli w konkursach dotyczących znajomości tytułów i tematyki książek. Każdy z uczestników został nagrodzony słodyczami. Na zakończenie spotkania zostały zaprezentowane również i udostępnione do obejrzenia dzienniczki lektur prowadzone systematycznie od początku roku szkolnego przez uczniów młodszych klas. „ Dzień książki” nie tylko zachęcił po sięgnięcie po książkę, ale również udowodnił, że książka uczy, bawi i wzrusza. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
19.04.2015

ZIEMIA DUBIECKA ZBROJNIE
Dnia 19 kwietnia 2015r. w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Ziemia Dubiecka Zbrojnie”, ogłoszenie wyników konkursu, a także wystawa pamiątek rodzinnych z okresu II wojny światowej i prezentacja ekwipunku kawaleryjskiego tego samego czasu. W konkursie tym wzięły również udział uczennice naszej szkoły – Zuzanna Szybiak i Ewelina Lech z kl. VI, a także Kinga Kociołek i Karolina Wajda z kl.V. Warto podkreślić, że Ewelina Lech, która wykonała pracę zatytułowaną „Mroczna piwnica”, zajęła III miejsce. Praca Eweliny inspirowana była historią, która miała miejsce w okresie II wojny światowej związana była z pradziadkami Walerią i Józefem Bembenek, którzy w piwnicy swego domu przez 4 lata ukrywali chłopca żydowskiego pochodzenia. Całość projektu podsumował i wręczył nagrody pan Maciej Sura- Koordynator Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, Wójt Gminy Dubiecko pan Wiesław Bembenek i pracownik Instytutu Pamięci Narodowej -Odział w Rzeszowie. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
17.04.2015

REJONOWE ZAWODY MINI PIŁKI SIATKOWEJ
Dnia 17.04.2015 r. uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej reprezentowały szkołę, gminę Dubiecko oraz Powiat Przemyski w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt. Zawody odbyły się na Hali Sportowej w Kańczudze. W turnieju brały udział drużyny reprezentujące powiaty: jarosławski, przeworski, lubaczowski, miasto Przemyśl i miasto Jarosław. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Po długich i zaciętych zmaganiach uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej ostatecznie uplasowały się na 5 pozycji zawodów. Młodym siatkarkom z naszej szkoły należą się wielkie brawa i słowa uznania, gdyż mimo zajęcia 5 miejsca rywalizowały z drużynami mocniejszymi od siebie na bardzo dobrym, równym poziomie, a czasami brakowało trochę szczęścia. Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego mgr Waldemar Ścibor. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
16.04.2015

Seans w PLANETARIUM
16.04.2015 roku chętni uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej wzięli udział w niezwykłym pokazie mobilnego planetarium o nazwie „Antres”. Inicjatorami przedsięwzięcia były panie pasjonujące się astronomią i chcące przybliżyć dzieciom wiedzę o otaczającym świecie, gwiazdach i planetach. Pokaz astronomiczny odbył się w przenośnym planetarium, które służyło jako unikalne narzędzie dydaktyczne, a przede wszystkim wywołało wiele pozytywnych emocji w uczniach. Dzieci miały możliwość w wygodny i miły sposób obejrzeć zjawiska astronomiczne i geograficzne zachodzące na niebie m.in. Gwiazdozbiory prawie zawsze widoczne na niebie, Gwiazdozbiory nieba zimowego, Gwiazdozbiory nieba letniego, Gwiazdozbiory zodiakalne, Układ Słoneczny. Seans był bardzo udany, uczniowie długo opowiadali o wrażeniach z pobytu w przenośnym planetarium. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
06.04.2015

Spotkanie
Dzisiaj po uroczystej Mszy Rezurekcyjnej odbyło sie spotkanie strażaków z OSP Nienadowa z księdzem proboszczem Franciszkiem Partyką i księdzem Lesławem Pelcem. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne. Ksiądz proboszcz podziękował strażakom za służbę przy Bożym Grobie. W spotkaniu uczestniczył również organista Paweł Karpiński. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
26.03.2015

„ Warsztaty Wielkanocne” w Muzeum Historii Miasta Przemyśla
Święta Wielkanocne już niebawem dlatego też uczniowie kl.IV-VI, a następnie I- III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej wraz z opiekunami: panią Beatą Czech, Ewą Hejnowicz i Agnieszką Chruścicką uczestniczyli dnia 27.03 oraz 31.03. 2015r. w „ Warsztatach Wielkanocnych” w Muzeum Historii Miasta Przemyśla. W czasie zajęć uczniowie poznali historię kraszanek i pisanek oraz ludowych zwyczajów związanych z Wielkanocą. Zapoznali się z technikami wykonywania tradycyjnych pisanek, dowiedzieli się, że popularne wzory i zdobienia pisanek miały swoje nazwy i symboliczne znaczenie. Grabie, sieci, kurze i kacze łapki to tylko niektóre z dawnych nazw. Podczas warsztatów, każdy z uczniów, a także opiekunów nanosił na skorupkę jajka za pomocą szpilki osadzonej w drewienku rozgrzany wosk tworząc odpowiedni wzór. Następnie jajka były barwione w wybranym kolorze. Zajęciom towarzyszyła prezentacja multimedialna. Dodatkową atrakcją warsztatów było zwiedzanie fragmentu muzeum – pomieszczeń mieszczańskich dawnych mieszkańców Przemyśla. Warsztaty można uznać za bardzo udane. Uczniowie wrócili zadowoleni i uśmiechnięci. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
26.03.2015

Konkurs pt. „ Najpiękniejszy koszyk wielkanocny”
„Wielkanocny koszyk” – pod takim hasłem odbywał się konkurs świąteczny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku. W konkursie wzięli udział uczniowie większości szkół podstawowych z terenu Gminy Dubiecko, Przedszkola Samorządowego w Dubiecku, a także Wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej Górnej i Śliwnicy. Celem konkursu było popularyzowanie przyozdabiania koszyków wielkanocnych w różne elementy dekoracyjne charakterystyczne dla tych świąt. W tym przedsięwzięciu wzięli również udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej. Efekt przerósł oczekiwania. Każda klasa, począwszy od oddziału przedszkolnego, przygotowała piękny wielkanocny koszyk pełen pisanek, kraszanek, zwierzątek i kwiatów wykonanych z różnych materiałów i różnymi technikami. Podsumowanie konkursu odbyło się 26.03.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiecku w obecności pana Wiesława Bembenka – Wójta Gminy Dubiecko, pani dyrektor Marty Cwian i pani instruktor Grażyny Gergont, a także uczniów – uczestników konkursu wraz z opiekunami. Uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami odnieśli kolejny sukces otrzymując wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także gry i sprzęt sportowy. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
26.03.2015

Konkurs pt. „Palma Wielkanocna”
Dnia 26.03.2015r. w naszej szkole miało miejsce rozstrzygnięcie i podsumowanie cyklicznego już rodzinnego konkursu na palmę wielkanocną. Patronat honorowy nad imprezą objął ks. Franciszek Partyka – proboszcz Parafii Nienadowej Dolnej a także Wójt Gminy Dubiecko – pan Wiesław Bembenek. Ksiądz proboszcz a także pan wójt byli również sponsorami nagród w konkursie. Do konkursu zostało zgłoszonych 9 prac – niezwykle pięknych palm wykonanych z różnych materiałów: kwiatów, gałązek bukszpanu i traw, kłosów zbóż i innych. Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace były piękne i oryginalne i zasługiwały na nagrodę. Ostatecznie postanowiono wyróżnić prace następujących rodzin:
Miejsce I – p. Bembenek i p. Pilch z dziećmi
Miejsce II – p. Kazienko z dziećmi
Miejsce III – p. Brożyna z dziećmi
Wyróżnione rodziny otrzymały nagrody rzeczowe, a dzieci słodycze i artykuły papiernicze. Pozostałe rodziny:
p. Czajkowscy z dziećmi
p. Krzywonos z dziećmi
p. Sebzda z dziećmi
p. Szybiak z dziećmi
p. Sztur z dziećmi
otrzymały pamiątkowe albumy, słodycze, a dzieci dodatkowo różne artykuły papiernicze. Wszystkie palmy można podziwiać w kościele parafialnym w Nienadowej Dolnej, gdzie zostały przeniesione i wyeksponowane. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
20.03.2015

Powitania wiosny
„ Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty!” chciałby zaśpiewać każdy z nas słowami popularnej piosenki. W tym roku wiosna przyszła jak zwykle punktualnie, nie spóźniając się ani chwili. Wszyscy zresztą niecierpliwie na nią czekali i przygotowali jej niezwykle miłe powitanie, a co się z tym wiąże pożegnali uprzykrzoną już zimę. Takie sympatyczne przywitanie wiosny przygotowali jak co roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej. Wszystko miało miejsce dnia 20.03.2015r. Każdy z uczniów w tym dniu ubrał się kolorowo, a część przebrała się w postać ze znajomej i lubianej bajki. Następnie uczniowie klas młodszych ( 0 –III ) udali się wesołym i rozśpiewanym orszakiem nad pobliską rzekę Kamionkę, aby pożegnać zimę, topiąc symboliczną Marzannę i powitać upragnioną wiosnę. Radości nie było końca a zwłaszcza, że nie był to ostatni przyjemny moment tego dnia. Po powrocie do szkoły, tym razem wszystkich uczniów, czekała miła niespodzianka w postaci „ kiermaszu słodkości ” przygotowanego przez uczniów i rodziców kl. V. Każdy mógł nabyć słodkie ciasta i ciasteczka. Z całą pewnością można powiedzieć, że ten dzień należał do bardzo udanych. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
19.03.2015

Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt
W dniu 19.03.2015r. uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Nienadowej reprezentowały Gminę Dubiecko w Powiatowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.
Zawody odbyły się na Hali Sportowej w Żurawicy.
Dziewczęta z naszej szkoły spisały się znakomicie wygrywając
wszystkie mecze i zdobywając I miejsce w Powiecie Przemyskim.
Dzięki temu zwycięstwu zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Nienadowej zaawansował do Zawodów Rejonowych, które
odbędą się w Przeworsku.
Szkołę reprezentowały następujące uczennice:
Kwaśny Sara, Masztalerz Martyna, Dzwonnik Julia,
Chruścicka Marlena, Szybiak Zuzanna, Skrabut Emilia,
Sowa Wiktoria, Sowa Dominika, Bubenko Justyna, ,Br> Kazienko Katarzyna, Grzech Paulina i Kaszycka Dominika.
Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego mgr Waldemar Ścibor.
Wyniki rywalizacji:
SP Nr 1 w Nienadowej – SP Łętownia 2:0 (25:4, 25:7)
SP Nr 1 w Nienadowej – SP Żurawica 2:0 (25:19, 25:16 )
SP Nr 1 w Nienadowej – SP Kosienice 2:0 (25:11, 25 :16 )
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
09.03.2015

Dzień Kobiet w SP Nr.1
„ Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da” – to stare, ale jakże aktualne powiedzenie doskonale sprawdza się na co dzień i od święta. Takim wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju świętem, które obchodzimy bardzo uroczyście w naszej szkole jest Dzień Kobiet. W poniedziałek 9 marca 2015 nauczyciele, pracownicy szkoły, zaproszeni goście i uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby wspólnie uczestniczyć w tej uroczystości. Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Wiesława Binko, która powitała zebranych, złożyła życzenia wszystkim paniom i zaprosiła do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Trzeba przyznać, że wszyscy aktorzy zaprezentowali się doskonale. Mogliśmy podziwiać skecze, których głównymi bohaterami były rzecz jasna kobiety, obejrzeliśmy również pokaz prezentujący różne typy kobiet, a także humorystyczne przedstawienie z okresu średniowiecza pokazujące jak niezmienną jest natura kobiety. Całość przeplatana była piosenkami i wierszami o paniach. Zarówno treść przedstawienia, piosenki, skecze jak i charakteryzacja aktorów wzbudziła śmiech na twarzach publiczności. Po części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Dubiecko pan Wiesław Bembenek, który złożył serdeczne życzenia wszystkim paniom, a na ręce pani dyrektor złożył symboliczny bukiet kwiatów. Uroczystość zwieńczyło rozdanie kwiatów i słodkich upominków żeńskiej części naszej szkoły. Nad całością imprezy czuwała pani Agnieszka Bal oraz panowie Waldemar Ścibor i Marek Brożyna. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
09.03.2015

Festiwal Piosenki „Śpiewaj razem z nami”
Dnia 6 marca 2015r. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu już po raz 25 odbył się Festiwal Piosenki „ Śpiewaj razem z nami”. Impreza miała charakter konkursu wokalnego, podczas którego zaprezentowały się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat. Do konkursu tego przystąpiła również uczennica naszej szkoły – Zuzanna Szybiak z klasy VI, która zaprezentowała dwa utwory muzyczne: „Laleczka z Saskiej porcelany” oraz „ Hallelujah” w wersji polskiej. Uczennicę przygotowała do konkursu pani Justyna Głowacz.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
04.03.2015

Projekt „ Technologie cyfrowe”
Dnia 27.02.2015 odbyło się podsumowanie projektu, którego dokonała pani dyrektor mgr Wiesława Binko i nauczyciele prowadzący zajęcia: mgr Agnieszka Chruścicka, mgr Agnieszka Bal i mgr Ewa Hejnowicz. Każdy z uczniów, uczestników projektu, otrzymał zaświadczenie potwierdzające jego udział w wyżej wymienionym przedsięwzięciu. „Technologie cyfrowe” to nazwa projektu unijnego realizowanego w naszej szkole przez 15 miesięcy ( od 14.10.2013 do 13.01.2015). Zajęcia odbywały się z osiemnastoma grupami uczniów. Polegały one na diagnozowaniu uczniów oraz prowadzeniu zajęć na platformie cyfrowej on –line skills przy użyciu tabletów i laptopów. Uczniowie klas IV- VI mieli okazję uczestniczyć w trzech rodzajach zajęć: matematyczno – przyrodniczych, językowych i humanistycznych. W ramach projektu szkoła otrzymała szereg pomocy dydaktycznych, a uczniowie mieli okazję uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę, korzystając z nowoczesnych technologii cyfrowych.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
04.03.2015

19.02.2015r. SP Nr 1 miała miejsce niezwykła i niecodzienna lekcja łącząca w sobie elementy spektaklu teatralnego i lekcji przyrody. Autorami tego przedsięwzięcia byli aktorzy grupy pod nazwą „ zaelektryzowani”, którzy w trakcie trwania spektaklu przekazywali w ciekawy sposób wiedzę z zakresu przyrody, przeprowadzali eksperymenty chemiczne, a także umożliwiali uczniom udział w konkursach wiedzy i zręcznościowych. W spektaklu występowały dwie postaci: podróżnik i alchemik – naukowiec, które zabierały uczestników w niezwykłe podróże i pokazywały świat nauki. Podczas spektaklu uczniowie mieli możliwość poznania działania kompasu, czytania mapy, oddziaływania magnetycznego i elektrycznego, a także zaznajomienia się z podstawowymi zasadami bhp przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Cała fabuła została przedstawiona w lekki, a wręcz humorystyczny sposób i przybrała formę kabaretu dla dzieci skonstruowanego w sposób umożliwiający dzieciom aktywne uczestnictwo w wydarzeniu. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
04.03.2015

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w cyklicznej już imprezie organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku – II Gminnym Przeglądzie Jednego Aktora pod hasłem „ Bajkowe morały” na podstawie bajek Ignacego Krasickiego, która odbyła się 26.02.2015r. w sali ośrodka GOK w Dubiecku. Przegląd otworzyła i uczestników powitała pani Marta Cwian – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku. Przedstawiła ona również skład jury oceniającego występy młodych artystów na czele z Wójtem Gminy Dubiecko panem Wiesławem Bembenek, panią Dominiką Ślemp, a także panem Markiem Pyś – aktorem sceny warszawskiej. Następnie głos zabrał Wójt, który podziękował wszystkim za przybycie i życzył wielu sukcesów. Nasi mali aktorzy wystąpili w dwu kategoriach wiekowych: dzieci młodsze ( kl. 0 –III ) Emilia Szybiak z kl. I, która przygotowała bajkę Ignacego Krasickiego „ Rybka mała i szczupak” i Kamila Klimczyk również z kl. I z bajką „ Malarze”. W kategorii dzieci starszych mogliśmy podziwiać Emilię Szybiak z kl. IV z bajką „ Wilk i owce” i Emilię Wojdyło również z kl. IV z bajką „ Filozof i chłop”. Uczennice zostały przygotowane do przeglądu przez panią Beatę Czech i Ewę Hejnowicz. Po wielu wzmaganiach i niezwykłych przeżyciach artystycznych, a także burzliwych obradach jury ogłoszono werdykt. Jak się okazało nasi uczniowie odnieśli spory sukces, a mianowicie Emilia Szybiak z kl. I i Emilia Szybiak z kl. IV otrzymały jedne z pięciu wyróżnień. Na zakończenie głos zabrał pan Marek Pyś, który podsumował całość imprezy pod względem artystycznym, ocenił wzmagania małych artystów, a także przekazał obecnym bezcenne wskazówki do dalszej pracy scenicznej. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
03.02.2015

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu
poczują się oni ważni i docenieni!
Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi. Udział w Programie „Równać Szanse 2015” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji. Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2015 roku do 30 listopada 2016 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 10 marca 2015 roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
29.01.2015

Zabawa choinkowa w SP Nr 1
W dniu 29.01.2015r. cała społeczność naszej szkoły: uczniowie, nauczyciele, rodzice spotkali się tradycyjnie na choince noworocznej. Rzędy kolorowych baloników i papierowych ozdób zmieniły codzienny wystrój sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się występem uczniów, którzy pod kierunkiem mgr Agnieszki Bal i mgr Anny Binko przygotowali baśń „ Królewna Śnieżka”. Panie zorganizowały także konkurs na najpiękniejsze przebranie karnawałowe, w którym wzięło udział wielu chętnych. Spośród wszystkich zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymali ciekawe nagrody, a pozostali przebierańcy otrzymali słodycze i gromkie brawa publiczności. Nad organizacją choinki czuwali wychowawcy klas oraz jak zawsze chętni do współpracy rodzicie, którzy przygotowali dla dzieci ciepły posiłek i paczki ze słodyczami. Oprawę muzyczną zapewnił nam zespół pana Pawła Karpińskiego – za co serdecznie dziękujemy. Przy utworach znanych wykonawców dzieci mogły pobawić się ze szkolnymi kolegami, a także rodzicami i nauczycielami. Dzień był naprawdę udany i niezwykły, z pewnością pozostanie w pamięci wszystkich na długo. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
29.01.2015

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzeni są szczególnymi dowodami miłości. Dnia 22.01.2015r. o godzinie 12.00 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyła się uroczystość z tej właśnie okazji. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano poczęstunek oraz wspaniały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. mgr Anny Binko, mgr Justyny Głowacz, mgr Agnieszki Sowa. Dzieci poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoją wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie. Po części artystycznej głos zabrał pan wójt Gminy Dubiecko mgr Wiesław Bembenek, który mimo tak licznych obowiązków zaszczycił nas swoją obecnością. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
10.01.2015

Spotkanie noworoczne
6 stycznia 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyło się spotkanie noworoczne, które zgromadziło dużą liczbę mieszkańców parafii oraz gości
z okolicznych wsi. W spotkaniu uczestniczyli zaproszenie goście – wójt gminy Dubiecko,
pan Wiesław Bembenek, radni gminni reprezentujący naszą wieś, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, przewodniczący GKRPA, pan Roman Fudali, radni parafialni, sołtys Nienadowej, pani Maria Sztur oraz księża- proboszcz ks. Franciszek Partyka diecezjalny asystent KSM- ks. Lesław Pelc. Organizatorami spotkania była Akcja Katolicka oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy współpracy z dyrektor szkoły, panią Wiesławą Binko oraz członkami róż różańcowych, którzy przygotowali ciasto na spotkanie. Nauczyciele szkoły wraz z uczniami przygotowali występ jasełkowy, który bardzo podobał się gościom. Jak co roku spotkanie cieszyło się dużym zainteresowanie. Goście przybywali z całymi rodzinami, by wśród znajomych i sąsiadów spędzić czas przy ciastku i herbacie. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
25.12.2014 - Grupa kolędnicza z Nienadowej. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
19.12.2014

Wigilia w SP nr. 1
- Dnia 19 grudnia 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości, którzy są zaprzyjaźnieni ze szkołą. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Gminy w Dubiecku: pan wójt mgr Wiesław Bembenek, sekretarz Gminy Dubiecko mgr Edward Rozmus, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Fik, radni Rady Gminy i Powiatu, ksiądz proboszcz Franciszek Partyka. Uroczystość swoim przemówieniem rozpoczęła pani dyrektor mgr Wiesława Binko wprowadzając wszystkich obecnych na sali w okres najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Następnie uczniowie z wielkim zaangażowaniem i wdziękiem odegrali swoje role w Jasełkach przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli: pani mgr Justyny Głowacz, pani mgr Beaty Czech, pani mgr Ewy Hejnowicz, pani mgr Agnieszki Rozmus. Po części artystycznej głos zabrał pan wójt mgr Wiesław Bembenek oraz zaproszeni goście. Wręczono również nagrody i dyplomy laureatom konkursów plastycznych o tematyce bożonarodzeniowej. Organizatorami konkursów były panie: mgr Beata Czech, mgr Agnieszka Chruścicka, mgr Anna Binko, mgr Justyna Głowacz, mgr Agnieszka Sowa. Wszystkie dzieci otrzymały paczki świąteczne ze słodyczami dofinansowane przez GOPS w Dubiecku. Wigilia przebiegła w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania. Były płynące z głębi serca życzenia, opłatek – symbol chleba i wzajemnego przebaczenia oraz wspólne śpiewanie kolęd. Na odświętnie przygotowanym stole nie zabrakło wspaniałych wigilijnych potraw. Ten niezwykły dzień na zawsze zapisał się w pamięci wszystkich uczestników.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
17.12.2014

Turniej mikołajkowy w SP nr 1
- Dnia 16.12.2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyły się Mikołajkowe Zawody Sportowe, których organizatorem była SP Nr 1 w Nienadowej oraz Stowarzyszenie Szkoła Marzeń. Uczestnikami imprezy byli uczniowie kl. IV – VI ze szkół podstawowych gminy Dubiecko w kategorii dziewcząt i chłopców. Każda drużyna liczyła 8 zawodników oraz 2 zawodników rezerwowych. Zawody rozpoczęło przemówienie pani dyrektor, która serdecznie przywitała uczniów wraz z opiekunami. Życzyła wszystkim zwycięstwa oraz przypomniała o walce fair play. Następnie pan Waldemar Ścibor i pani Agnieszka Rozmus zapoznali uczniów z konkurencjami. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem walczyli o zwycięstwo swojej drużyny i szkoły. Wykazali się niezwykłą szybkością i sprawnością we wszystkich konkurencjach. Publiczność, z wielkim zapałem dopingowała każdej szkole. Wzniosłe hasła i okrzyki zagrzewały do walki. Miejsce I zajęła Szkoła Podstawowa z Nienadowej, miejsce II Szkoła Podstawowa z Dubiecka, miejsce III Szkoła Podstawowa z Przedmieścia Dubieckiego, miejsce IV Szkoła Podstawowa z Iskani, miejsce V Szkoła Podstawowa z Bachórza. Każda z drużyn biorąca udział w zawodach otrzymała puchary ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Puchary wręczył przewodniczący komisji pan Roman Fudali. Drużyny otrzymały również pamiątkowe dyplomy przygotowane przez pana Waldemara Ścibor i panią Agnieszkę Rozmus. Zawody przebiegły w atmosferze sportowej rywalizacji z ogromną radością i entuzjazmem. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
10.12.2014

Święty Mikołaj w szkole
- Dnia 6 grudnia 2014r. naszą szkołę odwiedził zaproszony gość bardzo dobrze znany wszystkim, a szczególnie dzieciom, Święty Mikołaj. Przybył on z długiej podróży, zmęczony ale zadowolony i na dodatek z prezentami. Dzieci powitały gościa wierszem, piosenką oraz tańcem. Mikołaj podziękował dzieciom za występ i pochwalił ich za to, że były grzeczne. Nastąpiła najprzyjemniejsza chwila – rozdanie prezentów. W trakcie znalazł czas dla każdego aby z nim porozmawiać. Sam również otrzymał drobny upominek. Święty obiecał, że odwiedzi dzieci w następnym roku, ale tylko pod warunkiem, że zasłużą na to wytrwałą pracą i dobrym zachowaniem przez cały rok.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesława Binko
18.11.2014 Wiesław Bembenek, wybrany w niedzielę na wójta gminy Dubiecko, za pośrednictwem strony internetowej www.neinadowa.eu składa podziękowania mieszkańcom, którzy 16 listopada 2014r. obdarzyli go swoim zaufaniem.

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Dubiecko, którzy wzięli udział
w wyborach samorządowych i oddali głos na moją osobę. Państwa obecność
przy urnach wyborczych była nie tylko spełnieniem obowiązku obywatelskiego,
ale przede wszystkim wyrazem zaangażowania i troski o losy naszej gminy.
Dziękuję za zaufanie i za każdy oddany głos.

Z poważaniem Wiesław Bembenek


12.11.2014 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nienadowej odbył się apel z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W programie apelu znalazł się montaż słowno – muzyczny, podczas którego nie zabrakło odniesień do historii, utworów poetyckich i pieśni patriotycznych. W trakcie uroczystości przypomniane zostały 123 lata niewoli Polski, począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek


11.11.2014 - We wtorek, 11 listopada br. w całym kraju obchodzona była 96 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Również w Nienadowej odbyła się religijno-patriotyczna uroczystość, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa przy współpracy z Parafilanym Oddziałem Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i OSP Nienadowa. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką delegacji i pocztów sztandarowych na parkingu przy kościele w Nienadowej Dolnej skąd uczestnicy w pochodzie patriotycznym na czele z orkiestrą dętą z Dylągówki, przeszli do kościoła , gdzie Proboszcz Parafii ks. Franciszek Partyka odprawił Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Po mszy św. zebrani wraz z delegacjami samorządów, szkół i organizacji udali się na uroczystą akademię patriotyczną pod Pomnik Drzewo Wolności. Przeprowadzona uroczystość stanowiła ostatni element projektu „Nie zapominajmy o przeszłości” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Zobacz zdjęcia

logoFIO


Dodał(a): Wiesław Bembenek
11.11.2014r.

ZAPRASZAMY !!!24.10.2014 - Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej jest dużym wydarzeniem w życiu szkoły. W dniu 24 października 2014r. pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej. Na ten szczególny moment czekali oni z niecierpliwością. Głównym bohaterom w tej wyjątkowej chwili towarzyszyli:Wiesław Bembenek- dyrektor szkoły, Pani Justyna Blecharczyk - przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Dynowie Oddział w Dubiecku, ks. Franciszek Partyka, nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz uczniowie starszych klas. Po programie artystycznym odbyła się część oficjalna. Jej punktem kulminacyjnym było ślubowanie złożone po raz pierwszy w historii szkoły na sztandar . Podczas aktu ślubowania uczniowie przyrzekali, że będą dobrze wypełniać obowiązki ucznia, swą nauką i zachowaniem będą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu dyrektor Wiesław Bembenek ołówkiem dokonał pasowania wszystkich dzieci na uczniów szkoły. Po części oficjalnej nastąpił moment wręczenia dzieciom pamiątkowych dyplomów, słodkich rożków, książeczek, upominków. Uczniowie kl. I nie byli w stanie pomieścić ich w swoich rękach. Z pomocą przyszli im rodzice. Niespodzianką dla debiutantów były książeczki oszczędnościowe z symboliczną wpłatą 10 zł, zachęcające dzieci do oszczędzania ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Dynowie . Szkoła przystąpiła już po raz drugi do programu TalentowiSKO realizowanego przez Banki Spółdzielcze, rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Na zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
12.10.2014 - 10 października 2014r. uczciliśmy w SP Nr 1 w Nienadowej Dzień Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym młodzież odtworzyła - słowem, gestem i piosenką - klimat szkolnego życia. Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli podziękowania za trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia. W Dniu Edukacji Narodowej w szczególny sposób wyróżnieni zostali nauczyciele i pracownicy, którzy w tym roku otrzymali nagrody za swoją pracę. Nagrodę dyrektora szkoły odebrały Panie: Agnieszka Sowa,Agnieszka Chruścicka i Janina Ślimak. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
10.10.2014 - W dniu dziesiejszym w SP Nr 1 w Nienadowej otworzono wystawę pt:"Świętymi bądźcie" poświęconą Świętemu Janowi Pawłowi II. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
04.10.2014 -Uczniowie SP Nr 1 w Nienadowej odwiedzili w piątek, 3 października 2014r., koszary 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu . Dzień Otwarty Koszar zorganizowano z okazji święta batalionu. Każdy chętny mógł wejść na teren jednostki i zobaczyć sprzęt oraz uzbrojenie wojskowe, a było co oglądać. Żołnierze zaprezentowali min. sprzęt wojskowy, tj. BWP – 1, BRDM – 2, pojazdy czterokołowe oraz czołg z 1. Batalionu Czołgów z Żurawicy. Ponadto można było obejrzeć wyrzutnię PPK SPIKE, moździerz M-98 oraz wiele innego rodzaju uzbrojenia. Można też było spróbować wojskowej grochówki oraz zwiedzić salę tradycji. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
04.10.2014 - Dnia 2014-10-02 w Krakowie w Pałacu Arcybiskupów, ksiądz proboszcz Franciszek Partyka otrzymał od Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Relikwie św. Jana Pawła II, które zostały przekazane naszej parafii Nienadowa Dolna. Ksiądz Kardynał był bardzo zainteresowany naszą parafią i cieszył się, że kult św. Jana Pawła II jest tak mocno rozwinięty. Na koniec audiencji udzielił ks. Proboszczowi i całej parafii pasterskiego błogosławieństwa. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
25.09.2014 - Dzieci z odziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej obejrzały,w GOK Dubiecko , spektakl "Tygrys Pietrek". Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr "Maska" z Rzeszowa. Udział w spektaklu przygotowanym przez specjalistów był wielkim przeżyciem dla dzieci. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
16.09.2014 - Trwają kolejne warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dubiecko. Zajęcia taneczne prowadzi Pani Marta Cwian. Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Nie zapominajmy o przeszłości”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Zobacz zdjęcia

logoFIO


Dodał(a): Wiesław Bembenek
06.09.2014 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nienadowej włączyła się do zainicjowanej w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku publicznie czytana była przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, pisana „ku pokrzepieniu serc” w czasach, gdy Polska była pod zaborami.

Dodał(a): Wiesław Bembenek
01.09.2014 - Zakończyły się kolejne warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dubiecko. Zajęcia z ceramiki prowadziła dr. Renata Szyszlak.
Warsztaty były realizowane w ramach projektu „Nie zapominajmy o przeszłości”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Zobacz zdjęcia

logoFIO


Dodał(a): Wiesław Bembenek
01.09.2014 - Jeszcze głowa pełna wakacyjnych wspomnień a tu już tornistry przygotowane do szkolnych zmagań z wiedzą. 1 września 2014 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej rozpoczęli rok szkolny. Uroczystość inauguracji poprzedziła Msza Święta w kościele parafilanym w Nienadowej Dolnej, po której uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się do szkoły. Na powitaniu nowego roku szkolnego 2014/2015 oprócz uczniów klas I-VI, oddziału zerówkowego, grona pedagogicznego, przybyli również rodzice ,dziadkowie oraz prawni opiekunowie . Uroczystość rozpoczęła przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego - Julia Dzwonnik. Po komendzie Baczność zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły - Wiesław Bembenek, który powitał wszystkich zebranych.

Dyrektor poinformował uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. Życzył wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
01.09.2014 - Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa zorganizowało w dniu 31.08.2014r. festyn rodzinny pod hasłem „Święto ziemniaka”. Pomimo niesprzyjającej aury na festyn przybyli mieszkańcy z naszej i okolicznych miejscowości. Program był bardzo bogaty. Wystąpiły zespoły : „Mega” z Przemyśla, kapelka ludowa „Rymanowianie” , zespół muzyczny „Omega”. Duże brawa otrzymały grupy taneczne działające w GOK Dubiecko. W trakcie festynu rozstrzygnięto konkurs na potrawę z ziemniaka przygotowane przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet z Nienadowej Dolnej i Górnej. Komisja konkursowa w składzie: Zbigniew Blecharczyk – wójt gminy Dubiecko, ks. Franciszek Partyka - proboszcz parafii Nienadowa Dolna, Maria Bosak – prezes AK i Ryszard Osiadły – prezes OSP, wręczyła nagrody 10 wyróżnionym osobom. Ratownik Krzysztof Goleniowski uczył dzieci udzielania pierwszej pomocy. Festyn rodzinny był realizowany w ramach projektu „Nie zapominajmy o przeszłości”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Zobacz zdjęcia

logoFIO


Dodał(a): Wiesław Bembenek
30.08.2014r.

Przypominamy ,że w dniu jutrzejszym /31.09.2014r., niedziela/
festyn rodzinny. Zapraszamy21.08.2014r.

ZAPRASZAMY !!!16.08.2014 - Rozpoczęły się kolejne warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dubiecko. Zajęcia z rękodzieła ludowego prowadzi Pani Grażyna Gergont.Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Nie zapominajmy o przeszłości”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Zobacz zdjęcia

logoFIO


Dodał(a): Wiesław Bembenek
18.07.2014

Dodał(a): Wiesław Bembenek
29.06.2014 - 27.06.2014r. po raz ostatni rozbrzmiewał dzwonek w Publicznym Gimnazjum w Nienadowej. Decyzją samorządu gminnego szkoła ta została rozwiązana. Od 01.09.2014r. młodzież gimnazjalna z terenu gminy będzie uczęszczać do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku.

Dodał(a): Wiesław Bembenek
22.06.2014 -Dnia 27 czerwca 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Na uroczystość przybył Wójt Gminy Dubiecko Zbigniew Blecharczyk, Roman Fudali - Pełnomocnik Wójta Gminy Dubiecko, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów. W szczególny sposób pożegnano uczniów klasy szóstej. Miłym akcentem uroczystości było przyznanie honorowego tytułu Przyjaciela Szkoły. Tytuł ten otrzymali Panowie : Zbigniew Blechaczyk i Roman Fudali. W trakcie uroczystości nagradzono uczniów, którzy wyróżnili się zarówno w nauce, jak i zachowaniu.

Uczniom i nauczycielom życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku.
Zobacz zdjęciaDodał(a): Wiesław Bembenek
27.06.2014 - W czwartek 26.06.2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej zorganizowano "Dzień Teatru" Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali spekatakle teatralne. Koordyantorem projektu była Pani Ewa Hejnowicz. Zobacz zdjęciaDodał(a): Wiesław Bembenek
22.06.2014 - Dzisiaj przed pałacem Dembińskich w Nienadowej przedstawiono spektakl "Pierwsza lepsza" przygotowany przez Teatr "Fredreum" z Przemyśla. Autorem sztuki jest Aleksander Fredro, który w okresie dzieciństwa bardzo często przyjeżdżał do Nienadowej odwiedzając swoich dziadków. Zobacz zdjęciaDodał(a): Wiesław Bembenek
22.06.2014 - Stowarzyszenie Przytajaciół Miejscowości Nienadowa zorganizowało spotkanie dzieci i osób dorosłych, którego celem było przypomnienie obrzędu związego z nocą świętojańską lub Świętem Kupały. Spotkanie zorganizowano w miejscowści Słonne nad rzeką San. Zobacz zdjęcia

logoFIO


Dodał(a): Wiesław Bembenek
15.06.2014 - Pani Marta Cwian prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Nie zapominajmy o przeszłości”. Projekt dofinansowany jest ze środków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014. Zobacz zdjęcia

logoFIO


Dodał(a): Wiesław Bembenek
14.06.2014- W dniu 13.06.2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 zorganizowano Gminny Dzień Profilaktyki.Uczestników powitał dyrektor szkoły, prezes Stowarzyszenia Szkoła Marzeń Wiesław Bembenek. Wśród gości zaproszonych obecni byli ; Roman Fudali - pełnomocnik Wójta Gminy Dubiecko, Teresa Blecharczyk- dyrektor Publicznego Gminazjumj w Nienadowej również vice prezes Stowarzyszenia Szkoła Marzeń.Beata Pawlisz- terapeuta, Grażyna Kościółko- terapeuta, Marek Undziakiewicz - policjant z Komisariatu Policji w Dubiecku oraz Marek Skubisz - wychowawca z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej. Po uroczystym powitaniu uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Iskani przedstawili współczesną wersję bajki o Kopciuszku przygotowaną pod kierunkiem Pani Iwony Ibowicz. Następnie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego na plakat pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły oczami dziecka". Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni nagrodami, które wręczył Pan Roman Fudali. Na zakończenie Gminnego Dnia Profilaktyki dzieci otrzymały poczęstunek. Jednocześnie prezes Stowarzyszenia Szkoła Marzeń podziękował wszystkim zaproszonym gościom za pomoc w realizacji całego projektu, którego ostatnim elementem było to spotkanie. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
09.06.2014r. Projekt dofinansowany z FIO!logoFIO


Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa rozpoczęło realizację projektu „Nie zapominajmy o przeszłości” dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014.Pierwszym realizowanym elementem projektu są warsztaty teatralne prowadzone przez Panią Martę Cwian. W warsztatach bierze udział 15 dzieci z terenu gminy Dubiecko.

Dodał(a): Wiesław Bembenek
09.06.2014- W dniu 08.06.2014r. w Nienadowej odbyły się uroczystości z okazji Święta Ludowego. Uroczystości rozpoczeły się od złożenia wieńców przed pomnikiem upamiętniającym strajki chłopskie. O 1500 odprawiona została uroczysta msza święta przez księdza proboszcza Franciszka Partykę w intencji ruchu ludowego. Kolejnym punktem programu był odbiór i poświęcenie wyremontowanej drogi powiatowej przebiegającej przez naszą miejscowość. Następnie odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez GOK Dubiecko. W uroczystościach w Nienadowej wzięli udział zaproszeni goście m.in. poseł na sejm RP Mieczysław Kasprzak, członkowie rady powiatu przemyskiego naczele ze starostą Janem Pączkiem. Członkowie rady gminy Dubiecko z jej przewodniczącym Stanisławem Jureczką . Wójt Gminy Dubiecko Zbigniew Blecharczyk z pracownikami urzędu gminy oraz ks. Franciszek Partyka.
Uroczystości oraz festyn rodzinny cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Nienadowej oraz okolicznych miejscowości. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
.04.06.2014- Stowarzyszenie Szkoła Marzeń z Nienadowej zorganizowało Gminny Dzień Profilaktyki w ramach projektu dofinansowanego przez Wójta Gminy Dubiecko. W gminnym turnieju wiedzy o ruchu drogowym wzieło udział 27 finalistów konkursu szkolnego . Zaprezentowano prace plastyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, które przygotowane zostały na konkurs pt: "Bezpieczna droga do szkoły oczami dziecka".Finałem dnia profilaktyki była prezentacja działań straży pożarnej, policji, ratowników PCK oraz pokaz motocykli przez Dynowskie Bractwo Motocyklowe "Byk".
Na zakończenie Gminnego Dnia Profilaktyki wszyscy uczestnicy otrzymali gorący posiłek. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
26.05.2014- Dnia 26 maja 2014 roku o godzinie 12.00 odbyła się, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nienadowej, uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klas 0- VI pod opieką mgr. Justyny Głowacz, mgr Wiesławy Binko i mgr Agnieszki Sowa. Uczniowie zaprezentowali wiersze, skecze i zaśpiewali piosenki, w których wyrazili swoją miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniale wybacza. Nie zabrakło tradycyjnego "Sto lat” i własnoręcznie wykonanych upominków.
Po części oficjalnej uczniowie zaprosili swoje mamy na słodki poczęstunek. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
22.05.2014- W dniu dziesiejszym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej uczniowie klasy szóstej dokonali podsumowania projektu "Moja rodzina". Przygotowana przez uczniów prezentacja, pod kierunkiem mgr Agnieszki Chruścickiej, została przedstawiona nauczycielom tej szkoły w ramach wewnątrzszkolnego dosknalenia nauczycieli. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
19.05.2014- W dniu dzisiejszym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej zaprezentowali program pt:" Droga do świętości". W trakcie przedstawienia zaprezentowano najważniejsze wydarzenia z życia naszego Wielkeigo Rodaka, Świętego Jana Pawła II. Program został przygotowany pod kierunkiem mgr Justyny Głowacz, mgr Beaty Czech oraz ks. Rafała Borcz. Przedstawienie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów nauczycieli jak i rodziców. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
12.05.2014- W dniu 11.05.2014r. ks. Franciszek Partyka , proboszcz parafii Nienadowa Dolna odprawił uroczystą mszę w rocznicę I Komunii Świętej. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek
12.05.2014- W Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiecku grupa osób dorosłych założyła amatorski teatr "Echo". Członkowie tego teatru w dniach 09-11.05.2014 roku przedstawili pierwszy spektakl pt. "Igraszki z diabłem". Występ spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców naszej gminy.

W spektaklu wystąpli:
Marta Cwian /Lucjusz(diabeł)/
Urszula Pilip / Solfernus( diabeł - król)/
Grażyna Gergont /Marcin Kabat/
Gabriela Czerwenak /Kasia/
Małgorzata Bembenek /Sarka Farka(zbój)/
Barbara Krzyżanowska /Scholastyk(pustelnik)/
Anna Bubenko /Omnimor(diabeł)/
Katarzyna Czyżowska /Królewna/
Małgorzata Pilch /Diabeł/
Marta Chruścicka /Karborund (diabeł)/
Mariusz Dzwonnik /Teofil/


Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek


03.05.2014 - W dniu dzisiejszym w naszej miejscowści odbyły się uroczystości związane z 223 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Rozpoczęła je msza w kościle parafialnym w Nienadowej Dolnej odprawiona przez księdza proboszcza Franciszka Partykę. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowli przed pomnik Świętego Floriana , gdzie złożono wiązanki kwiatów z okazji zbliżającego się święta strażaków. Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Drzewo Wolności. Złożone zostały wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięły udział władze Gminy Dubiecko oraz mieszkańcy Nienadowej. Zobacz zdjęciaDodał(a): Wiesław Bembenek,


27.04.2014r. Papież Polak zostanie ogłoszony świętym!Święty Jan Paweł II


25.04.2014 - 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II i Jan XXIII zostaną wyniesieni na ołtarze.
Jan Paweł II - osoba znana niemalże wszystkim na świecie. Został uznany za papieża, który wywarł znaczący wpływ na historię Kościoła Katolickiego i współczesnego świata. Pierwszy papież Polak, pierwszy po przeszło czterech wiekach biskup Rzymu, nie będący Włochem. Wybitny autorytet na całym świecie.

Poeta, filozof, pedagog. Pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za jeden z najowocniejszych w historii Kościoła. W ciągu 27 lat Karol Wojtyła - Papież Pielgrzym odbył 104 podróże podczas, których odwiedził wszystkie kontynenty. Nawet pod koniec pontyfikatu, będąc już ciężko schorowanym Jan Paweł II z niezwykłą siłą ducha pełnił swą misję. Zmarł 2 kwietnia 2005 pogrążając cały świat w żałobie. 13 maja 2005 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, którego przełomowym wydarzeniem było podpisanie 19 grudnia 2009 r. przez papieża Benedykta XVI dekretu o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II. Tym samym droga do świętości Jana Pawła II zmierza ku końcowi i z niecierpliwością oczekiwaliśmy na ogłoszenie daty beatyfikacji Karola Wojtyły. W dniu 14.01.2011 Watykan ogłosił, że polski papież Jan Paweł II zostanie beatyfikowany w Niedzielę Miłosierdzia - 1 maja 2011 w Rzymie. Stało się tak w obecności milionów pielgrzymów z całego świata.

Przedstawiamy Państwu prezentację otrzymaną od Pana Mariana Roman. Jeżeli chcecie Państwo odtworzyć należy kliknąć na strzałkę. Obraz można powiększyć klikając dwukrotnie na prezentacji. Życzymy miłego odbioru.

Dodał(a): Wiesław Bembenek
21.04.2014- Po uroczystej mszy rezurekcyjnej w parafii Nienadowa Dolna odbyło się spotkanie strażaków OSP Nienadowa z proboszczem ks. Franciszkiem Partyką, ks. Lesławem Pelc . W spotkaniu uczestniczył również pan Paweł Karpiński. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek17.04.2014- Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędnościowej z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej zorganizowali loterię fantową. Rodzice, nauczyciele i uczniowie przekazali fanty, ktore następnie mozna bylo kupic na loterii.Zebrane środki finansowe w ramach loterii zostana przekazane na leczenie Pana Mirosława Bar -dyretora SP nr 15 w Przemyślu , który po ciężkiej chorobie jest w okresie bardzo kosztownej rehabilitacji. Loteria cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek15.11.2013- W dniu dzisiejszym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nienadowej odbyło się spotkanie uczniów klasy czwartej z Beatą Pawlisz - terapeutką i policjantem Markiem Undziakiewiczem. Spotkania są jednym z elementów projektu Stowarzyszenia Szkoła Marzeń dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek12.04.2014 - Dnia 15 kwietnia 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej zostanie rozstrzygnięty konkurs na kartkę świąteczną związaną ze Świętami Wielkanocnymi . Do chwili obecnej na konkurs wpłynęło 35 prac przygotowanych przez uczniów tej szkoły. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


12.04.2014 - Uczniowie klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej w roku szkolnym 2013/2014 wspólnie z wychowawcą Panią Anną Binko założyli Szkolne Kasę Oszczędności. W ramach Programu TalentowiSKO ,Bank Spółdzielczy w Dynowie, ufundował uczniom książeczki oszczędnościwe z wkładem . Dzieci systematycznie wpłacają na swoje konto środki finansowe ucząc się zasad oszczędzania.W dniu 12.04.2014 r. uczniowie tej klasy pod kierunkiem Pani Anny Binko przygotowali i zaprezentowali przedstawienie propagujące ideę oszczędzania dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


11.04.2014 - Dnia 11 kwietnia 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na palmę wielkanocną. Opiekę nad konkursem sprawowała Pani Agnieszka Rozmus. W bieżącym roku na rodzinny konkurs zgłoszono 10 palm. Komisja konkursowa składającą się z nauczycieli, rodziców i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego ustaliła,że palma Katarzyny Pilch i jej rodziny zajęła pierwsze miejsce. Dwa drugie miejsce zajęły palmy wykonane przez Zuzannę Szybiak z rodziną oraz Nikolę i Julię Bembenek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiecku oraz księdza proboszcza parafii Nienadowa Dolna Franciszka Partykę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w konkursie za rok. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


10.04.2014 - W Publicznej Szkołe Podstawowej Nr 1 w Nienadowej zorganizowano kiermasz wielkanocny. Przygotowane ozdoby i wypieki na stół wielkanocny przez Panią Justynę Głowacz i rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego zostały sprzedane . Zebrane środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżącą działaność oddziału przedszkolnego. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


10.04.2014 - Uczniowie klasy III, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej, uczestniczyli w ogólnopolskim sprawdzianie organizowanym przez Wydawnictwo "Operon". Był to ich pierwszy w życiu sprawdzian wiedzy i umiejętności . Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


02.04.2014 - Dnia 01 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.00 - 18 uczniów klasy szóstej- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej przystąpiło do napisania sprawdzianu opanowania umiejętności. Był to jeden z pierwszych ważnych sprawdzianów w ich życiu w którym brali uczniowie klas szóstych z całej Polski . Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


08.03.2014 - W dniu dzisiejszym odbyła się w Nienadowej Dolnej parafialna uroczystość
z okazji Dnia Kobiet. O godznie 1600 ksiądz proboszcz parafii Nienadowa Dolna Franciszek Partyka odprawił mszę świętą w intencji kobiet. Następnie w remizie OSP Nienadowa Parafialne Koło Akcji Katolickiej i Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zorganizowało spotkanie. W spotkaniu uczestniczyły Panie oraz zaproszeni goście : ks. Franciszek Partyka - proboszcz parafii Nienadowa Dolna,Zbigniew Blecharczyk - wójt gminy Dubiecko, Bogusław Szymański - radny gminy Dubiecko oraz członkowie rady parafialnej. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej, pod kierunkiem nauczycieli : Agnieszki Rozmus, Agnieszki Sowa i Waldemara Ścibor przedstawili inscenizację z okazji tego święta. Następnie odbył się poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości. Uroczystość przebiegła
w miłej i serdecznej atmosferze. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


27.02.2014 - Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko-Dynowskie była organizatorem przeglądu form teatralnych pt: „Bajkowe morały” - w bajkach Ignacego Krasickiego.
W przeglądzie wzięło udział około 45 uczestników . Byli to uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu gmin wiejskich : Dubiecka, Krzywczy, Dynowa, Rokietnicy
i Jawornika Polskiego. Prezentację oceniało jury w składzie : Marek Pyś – aktor znany z m.in. serialu „Świat według Kiepskich”, „Pierwsza miłośc” , Wiesław Bembenek- dyrektor SP Nr1
w Nienadowej i Krzysztof Grzegorzak – prezes LGD Pogórze Przemysko- Dynowskie. Konferansjerkę prowadziła Pani Marta Cwian- pomysłodawczyni przeglądu. Jury jak
i organizatorzy stwierdzili ,że dzieci były bardzo dobrze przygotowane . Dla wszystkich uczestników LGD Pogórze Przemysko- Dynowskie przygotowała atrakcyjne nagrody, które na zakończenie wręczyli Panowie Marek Pyś i Krzysztof Grzegorzak. Informujemy, że wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie SP Nr 1 w Nienadowej: Jakub Gergont z oddziału przedszkolnego zajął III miejsce w kategorii klas 0 – III, a Klaudia Krzyżanowska zajęła IV miejsce w kategorii klas IV- VI. Serdecznie gratulujemy.

Serdecznie gratulujemy!!! Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


15.02.2014 - W dniu wczorajszym odbyło się w Starostwie Powiatowym w Przemyślu uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy pożarom” stopnia powiatowego. Pragniemy poinformować , że Dominika Sowa, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej zajęła II miejsce w kategorii szkoła podstawowa. Praca Dominiki została zakwalifikowana do finału wojewódzkiego.

Serdecznie gratulujemy!!! Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


01.02.2014 - W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Nienadowa.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: ksiądz proboszcz parafii Nienadowa Dolna Franciszek Partyka, Wójt Gminy Dubiecko a zarazem prezes Zarządu Gminnego OSP Zbigniew Blecharczyk, Krzysztof Grzegorzak pracownik UG Dubiecko, zastępca przewodniczego Rady Gminy Dubiecko Roman Szymański, radny Rady Gminy Dubiecko Bogusław Szymański, sołtys miejscowości Nienadowa Pani Maria Sztur, radny rady sołeckiej Bogusław Wojdyło, prezes Oddziału Akcji katolickiej Pani Maria Bosak i prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Nienadowej Dolnej Pani Bronisława Kozak . Zaproszeni goście bardzo pozytywnie ocenili działalnośc OSP Nienadowa, a kierujący tą jednostką zarzad otrzymał jednogłośnie absolutorium. Dyrektor SP Nr 1 Nienadowa Wiesław Bembenek podziękował druhom strażakom za aktywny udział w uroczystościach państwowych organizowanych w tej miescowości. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,


16.01.2014 Zabawa karnawałowa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nienadowej.

Po ciężkiej pracy w I semestrze nauki uczniowie SP nr 1 niewątpliwie zasłużyli na odpoczynek oraz dobrą rozrywkę w postaci zabawy karnawałowej, która odbyła się w naszej szkole w czwartek - 16 stycznia. Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana kolorowymi balonami zachęcała do szampańskiej zabawy . Zabawa rozpoczęła się od programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem mgr Agnieszki Bal, mgr Anny Binko. Następnie odbył się konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy. Stroje były barwne, oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie. Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom. Dorośli bawili się wspólnie z dziećmi. Były korowody, kółeczka i tańce w parach. Uczniom naszej szkoły do tańca przygrywali Panowie Paweł Karpiński i Marek Bosak. Tegoroczna zabawa karnawałowa w SP Nr 1 należała do udanych. Wszyscy byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni. Od 17stycznia 2014r. rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów naszej szkoły. Ferie trwać będą do 02 lutego 2014 r.

Wszystkim uczniom życzymy miłego odpoczynku :) Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek,12.01.2014-W dniu dzisiejszym Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólnie z wolontariuszami zorganizował zbiórkę funduszy w ramach XXII finału. Od godziny 1600 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiecku odbył się koncert zespołów, grup przygotowanych przez pracowników GOK Dubiecko Panie: Martę Cwian i Grażynę Gergont. Wystąpił zespół wokalno instrumentalny z Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim i chór z Publicznego Gimnazjum w Dubiecku. Na zakończenie programu wystąpił zespół wokalny z 5 Brygady Strzelców Podhalańskich. W trakcie koncertu przeprowadzono licytacja prac plastycznych Pani Joanny Staszkiewicz ,uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Nienadowej oraz gadżetów WOŚP. O godz. 2000 odbył się pokaz sztucznych ogni. Łącznie na terenie gminy Dubiecko zebrano 7850 zł Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek11.01.2014-W dniu jutrzejszym /12.01.2014r./ Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólnie z wolontariuszami zorganizuje zbiórkę funduszy w ramach XXII finału. Od godziny 1600 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiecku odbędzie się koncert zespołów szkolnych, 5 Brygady Strzelców Podhalańskich. Przeprowadzona będzie się również licytacja prac plastycznych Pani Joanny Staszkiewicz , uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Nienadowej oraz gadżetów WOŚP. Na zakończenie około 2000 odbędzie się pokaz sztucznych ogni.

Serdecznie zapraszamy !!!

Dodał(a): Wiesław Bembenek07.01.2014-W dniu 06.01.2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyło się Parafialne Spotkanie Noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy miejscowości Nienadowa i zaproszeni goście naczele z przedstawicielami władz samorządowych Gminy Dubiecko. W trakcie spotkania dyrektor szkoły przekazał podziękowanie Panu Kamilowi Zarańskiemu , który zwrócił szkole kronikę wypożyczoną przez ojca w latach siedemdziesątych ubiegłego wieku. Spotkanie przebiegło w życzliwej
i serdecznej atmosferze. Zobacz zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek04.01.2014-Przypominamy mieszkańcom miejscowości Nienadowa, że w dniu 06.01.2014r.(poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 Parafialne Spotkanie Noworoczne.

Serdecznie zapraszamy !!!

Dodał(a): Wiesław Bembenek03.01.2014-Ostatni dzień 2013 roku wielu mieszkańców gminy Dubiecko spędziło
na spotkaniach rodzinnych i zabawach sylwestrowych. W naszej miejscowości takie zabawy zostały zorganizowane przez OSP Nienadowa i GOK Dubiecko.

Dodał(a): Wiesław Bembenek18.12.2013-W ten jeden dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy już tradycyjnie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej odbyło się spotkanie Wigilijne. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście spotkali się przy wigilijnym stole. Dyrektor szkoły mgr Wiesław Bembenek powitał wszystkich obecnych i zaprosił do obejrzenia Jasełek. Uczniowie, pod kierunkiem Pań: Marty Cwian, Grażyny Gergont i Wiesławy Binko wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój, zachwycili swoimi umiejętnościami aktorskimi, pięknymi strojami, świąteczną scenografią i zdolnościami wokalnymi. Za swoje przedstawienie otrzymali gromkie brawa. Następnie ciepłe słowa skierowali do zebranych Edward Rozmus – sekretarz Gminy Dubiecko, Maria Sztur, sołtys miejscowości Nienadowa, Stanisław Walus, były dyrektor SP Nr 1 i ks. Franciszek Partyka – proboszcz parafii Nienadowa Dolna , życzyli wszystkim zebranym zdrowych, spokojnych świąt, pomyślności i spełnienia marzeń, uczniom zaś pogratulowali pięknego występu. W atmosferze pełnej życzliwej radości zebrani goście i cała społeczność szkolna następnie zasiadła do wspólnej wieczerzy Wigilijnej, przygotowanej przez rodziców naszej szkoły. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali paczki świąteczne ufundowane przez GOPS Dubiecko. Zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek06.12.2013- W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej, miała miejsce impreza pt. Mikołajki. Uczniowie klas 0 - III przedstawili program artystyczny przygotowany pod kierunkiem mgr Justyny Głowacz, mgr Wiesławy Binko i mgr Agnieszki Sowa. Po występie na salę „zawitał” do szkoły Św. Mikołaj z podarkami. Była to bardzo udana impreza. Kilka zdjęć zamieszczono w galerii. Zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek

Zaproszenie na zabawę sylwestrową

Sylwester

01.12.2013- Po kilku miesiącach dobiegły końca prace przy remoncie drogi powiatowej Nienadowa - Pruchnik. Dzięki inwestycji współfinansowanej przez Starostwo Powiatowe
w Przemyślu i Gminę Dubiecko nasza miejscowość zyskała nową nawierzchnię drogi oraz chodnik. Przeprowadzone prace powinny znacznie poprawić stan bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Szczególnie ważny jest chodnik , którym codziennie bedą uczęszczać dzieci do SP Nr 1 w Nienadowej , SP Nr 2 w Nienadowej, do Gimnazjum oraz Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej. Nadal nierozwiązana została kwestia przejścia dla pieszych przez skrzyżowanie tej drogi z drogą wojewódzką Przemyśl - Domaradz.

Dodał(a): Wiesław Bembenek


15.11.2013- Stowarzyszenie Szkoła Marzeń zakończyło realizcję projektu "Ocalmy od zapomnienia' dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu wydano dwie publikacje :" Gmina Dubiecko w starej fotografii" i folder "Ocalmy od zapomnienia". Projekt, ze względu na zaplanowane działania cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci jak i osób dorosłych biorących udział w "Festiwalu Wsi".

Dodał(a): Wiesław Bembenek


11.11.2013- W dniu dzisiejszym w naszej miejscowości odbyły się uroczystości z okazji 95 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie Szkoła Marzeń , Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Nienadowej, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Nienadowa Dolna, OSP Nienadowa wzięły udział władze samorządowe powiatu przemyskiego, Gminy Dubiecko oraz mieszkańcy naszej gminy. Zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek


10.11.2013 - Informujemy, że już w sprzedaży są pamiątki z konsekracji kościoła w Nienadowej Dolnej. Film i zdjęcia można zamawiać do 13.11.2013r. w zakrystii kościoła. Zdjęcia można obejrzeć na stronie www.fotovideotecza.pl

Dodał(a): Wiesław Bembenek


07.11.2013

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dubiecko na uroczystość
95 Rocznicy Święta Niepodległości Polski
do Nienadowej.


Program uroczystości:
11 listopada 2013r./poniedziałek/

800- Uroczysta msza święta w kościele w Nienadowej Dolnej
850- Przejście przed pomnik Drzewo Wolności
- powitanie gości
- występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nienadowej
- składanie wieńców i kwiatów
- przemówienia gości zaproszonych

UROCZYSTOŚC UŚWIETNI WYSTĘP ORKIESTRY DĘTEJ OSP DYLĄGÓWKA

Uroczystość organizowana jest w ramach projektu "Ocalmy od zapomnienia"

Projekt "Ocalmy od zapomnienia " jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dodał(a): Wiesław Bembenek


30.10.2013 Święto Zmarłych - 1 listopad"Dla tych, którzy odeszli" - Gellnerowa Danuta

Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry

Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień -
pierwszy dzień listopada.

Dodał(a): Wiesław Bembenek


24.10.2013 - Stowarzyszenie Szkoła Marzeń zorganizowało kolejną wystawę w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej. Obecnie są to najlepsze prace garncarskie i plastyczne wykonane przez dzieci uczestniczące w projekcie "Ocalmy od zapomnienia" realizowanym przez to stowarzyszenie. Projekt "Ocalmy od zapomnienia" finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zdjęcia tutaj

Dodał(a): Wiesław Bembenek


24.10.2013 - Podczas uroczystego pasowania uczniów klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej, dyrektor szkoły wręczył książeczko SKO. Dzięki temu uczniowie tej kasy wezmą w bieżącym roku szkolnym w programie TalentowiSKO. Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Zdjęcia tutaj

Dodał(a): Wiesław Bembenek


24.10.2013 - W dniu dzisiejszym odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nienadowej. Uczniowie klasy pierwszej przygotowali program artystyczny, który wszystkim bardzo się podobał. Następnie dyrektorWiesław Bembenek pasował każdego ucznia i włączył do wspólnoty naszej szkoły. Po uroczystym pasowaniu rodzice dzieci przygotowali słodki poczęstunek. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.. Zdjęcia tutaj

Dodał(a): Wiesław Bembenek


19.10.2013 - W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość poświęcenie kościoła w Nienadowej Dolnej przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. Zdjęcia tutaj

Dodał(a): Wiesław Bembenek


17.10.2013 - W dniu 19.10.2013r.odbędzie się konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła w Nienadowej Dolnej przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. Program rekolekcji przed uroczystością kliknij tutaj

Dodał(a): Wiesław Bembenek


16.10.2013 - Trwają prace przy budowie chodnika w naszej miejscowości oraz zmianie nawierzchni drogi prowadzącej do Huciska Nienadowskiego.

Dodał(a): Wiesław Bembenek


14.10.2013 - Odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej uroczysta akademia z okazji święta Edukacji Narodowej. Była to okazja, aby pomyśleć ciepło o swoich nauczycielach, aby podziękować wszystkim, których pasją jest nauczanie i wychowywanie. Zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek


15.10.2013 - Zakończyły sie prace przy budowie placu zabaw w naszej miejscowości. Plac zabaw znajduje się przy parkingu koło kościoła w Nienadowej Dolnej.

Dodał(a): Wiesław Bembenek


25.09.2013 - Stowarzyszenie Szkoła Marzeń z Nienadowej realizuje projekt "Ocalmy od zapomnienia",który finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Aktualnie prowadzone są warsztaty historyczne, które zakończą się przygotowaniem publikacji "Gmina Dubiecko w starej fotografii".

Dodał(a): Wiesław Bembenek


29.09.2013 - Odbyło się zebranie wiejskie w naszej miejscowości. W zebraniu uczestniczył Zbigniew Blecharczyk - Wójt Gminy Dubiecko oraz mieszkańcy miejscowości Nienadowa. Głównym tematem zebrania było zatwierdzenie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2014.

Dodał(a): Wiesław Bembenek


21.09.2013 - Zmarł Antoni Szybiak, długoletni naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nienadowej, jeden z budowniczych kościoła w Nienadowej Dolnej.

Dodał(a): Wiesław Bembenek


21.09.2013 i 24.09.2013 - Odbedą się uroczystości z okazji 10 rocznicy powstania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Oddział Nienadowa Dolna oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Oddział Nienadowa Dolna.

Dodał(a): Wiesław Bembenek


17.09.2013 - Odbyło się posiedzenie Rady Sołeckie miejscowości Nienadowa pod przewodnictwem Pani sołtys- Marii Sztur. Głównym tematem było przygotowanie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2014 rok.

Dodał(a): Wiesław Bembenek


03.09.2013 - 2 września 2013 roku uczniowie SP 1 rozpoczęli kolejny rok szkolny. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza Święta w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nienadowej Dolnej. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 w szkolnej sali gimnastycznej rozpoczął się apel. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2013/2014 oprócz uczniów klas I-VI, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie.Zdjęcia

Dodał(a): Wiesław Bembenek


Od czerwca br. - Stowarzyszenie Szkoła Marzeń z Nienadowej realizuje projekt "Ocalmy od zapomnienia",który finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dodał(a): Wiesław Bembenek